Gå til hovedindhold

Generalforsamling Lokalrådet Tappernøje, Snesere & Everdrup sogne

Indkaldelse til generalforsamling den 5. april kl. 19.00

Generalforsamling

Lokalrådet Tappernøje, Everdrup & Snesere sogne
inviterer til generalforsamling

Fredag den 5. april 2024, kl. 19.00 i Klubhuset Everdrup,
Nyvej 4, 4733 Tappernøje

Lokalrådet inviterer på sandwich og øl eller vand og kaffe

Tilmelding er derfor nødvendig på https://forms.gle/pDiHjZGCdhfyrnUEA

Tilmelding senest den 2. april 2024


Dagsorden ifølge vedtægterne
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være lokalrådet i hænde senest den 26. marts 2024
Du kan indsende dit forslag på mail til lokalraadet@4733.dk

Formandens beretning kan læses her Formands beretning 2024.docx.pdf (4733.dk)
Foreløbigt ikke revidere regnskab kan læses her Regnskab lokalråd Tappernøje 2023.pdf (4733.dk)

Ved generalforsamlingen er følgende på valg:
Morten Brønnicke, Charlotte Roest, Ole B. Nielsen , alle modtager genvalg
Anja Jochimsen - ser gerne at der findes en kandidat fra Everdrup området, da hun gerne vil stope
Finn Olsen - har pt. ikke tilkendegivet om hat ønsker genvalg.
Der skal i år vælges 5 medlemmer til lokalrådet for de næste 2 år.

Der skal vælges minimum 2 suppleanter, og gerne flere
Der skal vælges to revisorer, nuværende er Lis Nielsen ( opstiller ikke pga. sygdom ) , og Niels True.

Lidt information om lokalrådets arbejde og dine muligheder, hvis du vælger at opstille til lokalrådet.
Lokalrådet arbejder med opgaver som kommer hele lokalområdet til gavn, disse opgaver kan være nogle som Næstved kommune ønsker lokal sparring til eller det kan være opgaver, som lokalrådet får efter ønske fra lokale borgere.

Lokalrådet er også høringspart, når Næstved kommune skal vedtage nyt, som får betydning for vores lokalområde.

Lokalrådet afholder 10 årlige ordinære møder, hvor juli og december friholdt. Der kan være behov for andre møder, hvis der opstår ting som ikke kan vente til det kommende ordinære møde.

Som medlem af lokalrådet, vil du derfor få indflydelse på vores lokalområdes fremtidige udvikling.
Lokalrådet ser gerne at yngre "kræfter" kunne have lyst til a deltage i udviklingen af vores fremtidige lokalområde.

Hvis du beslutter dig for kun at opstille som suppleant , får du løbende den samme information, som medlemmerne i lokalrådet, og du er velkommen til møderne, dog uden stemmeret, hvis noget skal til afstemning

Alle borgere i lokalområdet er også velkomne ved møderne som er åbne, og normalt afholdes på Korskilde Bibliotek.

Lokalrådet er også "tovholder" i BLUP ( Bæredygtige Lokale Udviklings Processer ), hvor den overordnede plan trænger til en revision, så måske du kunne tænke dig at være med til dette. Disse grupper er selvstædige grupper, som arbejder med udviklinger på flere områder. Der er pt. bl.a. en Trafikgruppe, som arbejder på at gøre vores veje sikre at færdes på, som gående, på cykel osv.
Du kan se meget mere om BLUP her

En BLUP gruppe oprettes hvis nogen får / har en god idé, som der skal arbejdes videre med.
Der oprettes en styregruppe, og en følgegruppe, som sparring til styregruppen. Styregruppen refererer herefter til lokalrådet. Lokalrådet alene kan ikke varetage de mange opgaver og er derfor kun som hjælp og evt. kontakt til kommune eller andre som kan være relevante ved arbejdet i gruppen.
Hvis du har lyst til denne form for arbejde enten som initiativtager eller har interesse i nogle af de grupper som er igang, så giv os en besked og vi vil formidle dig videre.

Alle er velkomne

Bestyrelsen