Gå til hovedindhold

Dagsorden lokalrådsmøde den 14. mar. 2024

Dagsorden lokalrådsmøde den 14. mar. 2024

 • Læs op

Indhold

  Dagsorden lokalråds møde den 14. 03. 2024 kl. 19:00 til 21:00
  Mødested: Korskilde Bibliotek, Korskildevej

  1. Godkendelse af referat fra seneste møde samt dette mødes dagsorden
  2. Status på aktiviteter fra seneste møde
  3. Meddelelser fra formanden
  4. Meddelelser fra kasserer
  5. Nyt fra arbejdsgrupper

                       5.1.          Folkeskovens frivillig laug:                              MB,CR                                                                 Intet at indberette

                       5.2.          Børnehaverne:                                                                                                          JA                                                                               Intet at indberette

                       5.3.          Skolen:                                                                                                                        JA                                                                               Intet at indberette

                       5.4.          Tappernøje aktivitetspark:                              ??                                                                          Intet at indberette

                       5.5.          Forsamlingshusene:                                                                      OBN                                                                       Intet at indberette

                       5.6.          Kirkerne:                                                                                          AJ                                                                           Intet at indberette

                       5.7.          BLUP( projekt Bæredygtig Lokale udviklingsProces ):        

                                      5.7.1.          Status fra BLUP- energi-4733-Grøn omstilling:    JA                       Intet at indberette

                                      5.7.2.          Status på Trafikgrupperne ?                                                                   TF         TF giver status

                                      5.7.3.          Status på Workshop i Tappernøje forsamlingshus CR,PH               Intet at indberette

                                      5.7.4.          erhverv                      

                       5.8.          Godt liv på landet:                                                                                                                           AJ                       Intet at indberette

                       5.9.          Andre:

  1. Generalforsamling
   Da der har været flere datoer i spil skal vi have dette fastlagt, samt sted, hvor Everdrup klubhus aftalt. Er det endeligt besluttet?

  2. Gennemgang af ny struktur på mødeindkaldelser, referater mv.
   Hvordan skal dette gemmes i googledrev ?
   Hvordan skal det distribueres ?
   Hvad er tanken med de email adresser som er oprettet ? og hvor skal der sendes mail fra ( server) ?
   Sekretæren mangler lidt info om disse tanker !!
  3. Tid og sted næste møde
   Er dette møde er generalforsamlingen? eller skal der afholdes møde inden ?
   dd. dd. 2024 kl. 19.00 .. 21.00 Korskilde bibliotek / Everdrup klubhus
  4. Eventuelt

   

   

   

   

   

   

  Medlemmer af bestyrelsen

  Formand:                           Jesper Andersen                JA

  Næstformand:                                         Morten Børniche               MB

  Kasserer:                            Peter Thorslund                 PT

  Sekretær:                           Ole Bent Nielsen                OBN

  Bestyrelsesmedlem:          Charlotte Roest                  CR
                                                                   Torben Faurby                                         TF
                                                                   Karen Lykke                       KL
                                                                   Finn Olsen                          FO
                                                                   Anja Joachimsen                AJ

  Suppleanter:                      Birgit Parkdal                                           BP
                                                                   Lars Bjerregaard                LB

   

  Revisor:                              Lis Nielsen
                                                                   Niels True