Gå til hovedindhold

Referat lokalrådsmøde den 2. marts 2023

Referat lokalrådsmøde den 2. marts 2023

Indhold

  Tappernøje 3. marts 2023

  deltagere: Pernille, Jesper, Morten, Birgit, Torben, Peter, Anette og Ole.
  afbud: Anja og Charlotte

  1. Godkendelse af referat fra seneste møde samt dette mødes dagsorden
  Godkendt

  2. Status på aktiviteter fra seneste møde
  Vi har fået den nye hjemmeside i ”luften” der er ting som skal rettes efter flytning til nyt system.

  3. Meddelelser fra formanden

  intet andet end de fremsendte dokumenter til bestyrelsen

  4. Meddelelser fra kasserer
  nuværende likvide midler er 15800,-kr. der er endnu ikke kommet tilskud fra NK pga. af en fejl med registrering af foreningen på virk.dk, dette er rettet til.

  5. Blomsterkummer – chikaner ved skolen / hallen
  Lokalrådet tilplanter for manglende planer, beskærer her i foråret.
  Jesper tager en snak med SFO om de måske vil vedligeholde vande mv. i løbet at sommeren i samarbejde med lokalrådet.
  Der har tidligere været en lille snak med Skolen, som lige pt. er sat på ”standby”

  6. Beplantning ved solcelleparken øst for Blangslev
  Der skal ifølge NK være plantet læbælte, hvis der mangler, skal der genplantes. Vi følger op her i foråret når det er muligt at se hvad der findes af beplantning

  7. Generalforsamling den 27. april
  Generalforsamling afholdes i Everdrup Samlingshus kl. 19.00
  Der bliver budt på kaffe/the og kage samt øl og vand og vi skal have tilmelding af hensyn til forplejning
  Jesper booker Samlingshuset.
  Ole laver indkaldelse, som opsættes fysisk i ”info” skabene i området. Indkaldelse sættes på vores facebook og på vores hjemmeside mv.

  8. Nyt fra arbejdsgrupper:
  Folkeskovens frivillig laug:

  Der har været afholdt generalforsamling, Folkeskoven indgår nu i NK’s grøn plan mht. vedligeholdelse
  Børnehaverne:
  Skolen:
  Ved indskrivning virker det som om der ikke er ”helt” system i det omkring skoledistrikter.
  Jesper har et par eksempler som der følges op på, inden vi som lokalråd gør mere ved dette
  Forsamlingshusene:
  Der er loppemarked i Everdrup Samlingshus den 12. marts kl. 10.00 .. 15.00
  Kirkerne:

  BLUP – (projekt Bæredygtig Lokale UdviklingsProces):

  BLUP- Energi-4733-Grøn omstilling:
  Der arbejdes fortsat med dette. Vi tager kontakt til NK vedr. den pulje der er afsat, og håber på at vi der kan få lidt mere hjælp og inspiration til at komme videre, de projekter vi hidtil har ”kigget ind i” er ikke projekter som umiddelbart kan overføres til vores område.

  Status på trafikgrupperne
  Torben har fulgt op på dette område, og er kommet med et udkast til debat med NK. Der laves nogle rettelser/tilføjelser inden det kommer videre. Bl.a. har Jesper fået en henvendelse vedr. området Åside/Askov
  Birgit påpeger at det er et stort behov for at få fortov / cykelsti ved Sandagervej, hvor der i svinget er meget lidt plads til bløde trafikanter.

  Status på workshop i Tappernøje forsamlingshus.
  Der er kommet et projekt godt i gang. ”Snesere sø, Svendgønges trampesti”
  Charlotte og Anette er ”tovholder”, projektet forventes at blive realiseret i år.

  Godt Liv på Landet:
  (Kommuneplanstrategi) Anja fortsætter som repræsentant for os

  Andre:
  Storkemor:
  Storken er lavet af et materiale som ikke kan bruges ude (MDF plade) det skal der rettes op på
  Der skal indkøbes silkebånd, lys blå og lys rød som skal med sammen med storken.
  Storken skal ”ringmærkes” med email, så det er synligt hvor henvendelse skal rettes til.
  Der skal laves en lille folder som område sundhedsplejersken vil uddele når hun kommer på besøg hos nybagte forældre

  9. Tid og sted næste møde (Generalforsamling)

  Næste møde er den 27. april 2023 kl. 19.00 .. ?? i Everdrup Samlingshus
  Everdrupvej 20, 4733 Tappernøje

  10. Eventuelt:
  Torben: NK har indkøbt æblepresse til udlån, så der kan presses til most/cider.

  Referent: OBN