Gå til hovedindhold

Referat lokalrådsmøde den 14. sep. 2023

Referat lokalrådsmøde den 14. sep. 2023

 • Læs op

Indhold

  Tappernøje 18. september 2023

  Referat lokalrådsmøde den 14. september 2023
  deltagere: Jesper, Morten, Birgit, Finn, Karen, Anja, Lars og Ole.
  afbud: Pernille, Charlotte, Peter og Torben
  gæst: Ulla Bjerregaard, samt Lokalpolitiet Mette og Winnie

  1. Godkendelse af referat fra seneste møde samt dette mødes dagsorden
  Referat er godkendt
  Dagsorden blev ændret pga, besøg af vores kontaktbetjent Mette Buck, hvor punkt 5 i dagsorden blev flyttet til punkt 2


  2. Orientering fra vores område kontaktbetjent Mette Buck
  Mette Buck orienterede om deres aktiviteter i vores lokalområde. Generelt er der ikke de store problemer; men der holdes øje med området bl.a. omkring skolen og Korskilde hallen.
  Der er opbygget gode relationer i lokalområder.
  Mette Buck har et rigtigt fint samarbejde med skolen og ungdomsklubben i Kornmagasinet.
  Vi blev opfordret til at kontakte hende, hvis vi får nys om forhold som der bør ses nærmere på.
  Alle borgere er velkomne til at kontakte hende ved spørgsmål eller andet. Det blev også pointeret at alle kan tage kontakt direkte til politiet på nummer 114, og dette kan også være anonymt, hvis man ikke ønsker sit navn frem.


  3 Status på aktiviteter fra seneste møde
  Der har været arbejdet på er høringssvar til trafikbestilling for kollektiv trafik 2024
  Mht. beplantning ved solcelleparken mellem Snesere og Blangslev har vi fået en kontakt i NK.
  Der skal følges op på hvordan den beplantningsplan  som findes i lokalplanen kan følges op.

  4. Meddelelser fra formanden
  Der er kommet et par invitationer til møde omkring samarbejde i kommunen samt overordnet strategi i SFO

  5. Meddelelser fra kasserer
  Nemkonto er nu blevet opdateret så der er styr på dette. Tilskud fra NK er modtaget

  6. Kollektiv trafik – Høring trafikbestilling 2024
  Vores høringssvar blev drøftet. Der var et par rettelser som skal tilføjes inden dette sendes senest den 17. september. Karen kommer med input og Ole ændrer og sender så det kommer rettidigt frem

  7. Forslag til Næsvedstrategi 2023 – 2035 ( Kommuneplansstrategi ) - høring.
  Det er besluttet at vi alle i lokalrådet ser på dette for at lave et høringssvar, som vi vil behandle på næste møde den 12. okt. 2023. Høringssvar skal være færdigt inden den 26. okt. 2023

  NK afholder to borgermøder:
  Borgermøde
  I forbindelse med offentlighedsperioden holdes der to borgermøder. Et fysisk møde, som afholdes torsdag den 28. september kl. 17.00 i Gl. Ridehus på Grønnegade Kasserne og et virtuelt borgermøde, som afholdes tirsdag den 3. oktober, kl. 16.30 via kommunens Facebook og hjemmeside.

  Forslag til Næstvedstrategien kan ses på https://naestved.viewer.dkplan.niras.dk/plan/32#/

  6. Nyt fra arbejdsgrupper
  Folkeskovens frivillig laug: Der skal repareres hegn mv.  
  Børnehaverne:

  Skolen:
  Blomsterkummerne er blevet malet, og der skal genplantes det manglende. Dette må vente pga. tørke
  Forsamlingshusene:

  Kirkerne:
  BLUP – ( projekt Bæredygtig Lokale udviklingsProces ):
  Status fra BLUP- energi-4733-Grøn omstilling:
  Dette ligger lidt i dvale, og der er ikke megen feedback. Det seneste spørgeskema skal behandles, og så må se hvad fremtiden bringer. Anja og Ulla Bjerregård vil gerne deltage i næste møde
  Status på Trafikgrupperne ?
  Der arbejdes stadig på dette.
  Kollektiv Trafik:
  Se pkt. 6 for aktivitet
  Godt liv i lokalområderne:
  Anja er fortsat med i følgegruppen på dette område. Der har været afholdt et følgegruppemøde
  International café på biblioteket:
  Venner fra Europa:

  Andre:

  7. Tid og sted næste møde
  Torsdag den 12. oktober -kl. 19.00 til 21.00 på Korskilde bibliotek

  8. Eventuelt  Referent: OBN