Gå til hovedindhold

Referat lokalrådsmøde den 10. aug. 2023

Referat lokalrådsmøde den 10. aug. 2023

 • Læs op

Indhold

  Tappernøje 12. august 2023

  Referat lokalrådsmøde den 10. august 2023
  deltagere: Pernille, Jesper, Morten, Birgit, Peter, Karen, Lars og Ole.
  afbud: Anja, Finn, Charlotte og Torben
  gæst: Else Jensen, Ulla Bjerregaard, samt Mette Dinesen (NK)

  1. Godkendelse af referat fra seneste møde samt dette mødes dagsorden
  Referat er godkendt

  2. Status på aktiviteter fra seneste møde
  Ole: Der har været set nærmere på de udfordringer der er ved at dele informationer vha. Googlekoto, da brugerne skal have en googlekonto for at kunne indsætte og redigere i filer.
  Det er blevet besluttet at der arbejdes videre med at få dette projekt i gang

  3. Meddelelser fra formanden
  Da det har været ferietid, er der ikke meget nyt, der har været arbejdet lidt med bl.a. BLUP energi

  4. Meddelelser fra kasserer
  Stadig ikke tilskud fra NK, da der fortsat er problemer med registrering af en nemkonto i banken.
  Der skulle nu være en løsning på vej

  5. Indsættelse af nyt lokalrådsmedlem
  Da Anette Borberg Jensen har fraflyttet området, er Karen Løkke indtrådt i lokalrådet’s bestyrelse.

  6. Kollektiv trafik – Status fra Else Jensen’s oplæg på seneste møde
  Der har været lavet en borgerundersøgelse, hvor tilslutningen ikke var særlig stor.
  Denne undersøgelse havde til formål vise interessen for brugen af rute 102A, såfremt den blev omlagt til at køre via Østre Brøderupvej, Svingkærvej og Sandagervej.
  Efter dette foreslår Else, at der skal laves en borgerundersøgelse, hvor der fokuseres mere på pendlernes muligheder for at bruge kollektiv trafik i stedet for egen transport.
  Det er besluttet at arbejde videre med dette, for at prøve på at få skabt et bedre overblik.
  Der er høring til trafikbestilling i NK

  7. NK’s råderumforslag om nedlæggelse at lokalrådene
  Vi har ifm. dette råderumsforslag sendt et høringssvar hvor vi synes at dette forslag ikke fremmer lokaldemokratiet. Vi er ved skrive på en pressemeddelelse omkring dette forslag.
  Som vi hører det på pt. ser det ikke ud som om forslaget har politisk opbakning i NK, og vi må derfor se hvad fremtiden bringer.


  6. Nyt fra arbejdsgrupper
  Folkeskovens frivillig laug: Ingen nyheder, generelt roligt
  Børnehaverne:

  Skolen:
  Blomsterkummerne er blevet malet, og der skal genplantes det manglende. Dette må vente pga. tørke
  Forsamlingshusene:

  Kirkerne:
  BLUP – ( projekt Bæredygtig Lokale udviklingsProces ):
  Status fra BLUP- energi-4733-Grøn omstilling:
  Der er i NK oprettet en varmepulje, som det opfordres til at søge fra til undersøgelse af mulige løsning, for evt. nabovarme eller lignende
  Der har ikke i gruppen været holdt møder, og der ligger pt. et spørgeskema som ikke er bearbejdet endu.

  Status på Trafikgrupperne ?
  Der arbejdes stadig på dette.
  Strandvejsgruppen er i dialog med turistforeninger som måske kunne være med til at få bedre forhold for cykelturister på strandvejen
  Kollektiv Trafik:
  Se pkt. 6 for fremtidig tiltag
  Godt liv i lokalområderne:
  Dette punkt skal snart i høring ifm. Næstved strategi
  Anja er fortsat med i følgegruppen på dette område.
  International café på biblioteket:
  Venner fra Europa:

  Andre:

  7. Tid og sted næste møde
  Torsdag den 14. sep. 2023 kl. 18.00 .. 21.00 i ”folkeskoven med grill” alt.
  Biblioteket ved dårligt vejr

  8. Eventuelt

  Referent: OBN