Gå til hovedindhold

Dagsorden lokalrådsmøde den 14. dec. 2023

Dagsorden lokalrådsmøde den 14. dec. 2023

 • Læs op

Indhold

  Dagsorden lokalråds møde den 14. december 2023 kl. 19:00 til 21:00
  Mødested: Korskilde bibliotek, Korskildevej 2A

  1. Godkendelse af referat fra seneste møde samt dette mødes dagsorden

  2. Status på aktiviteter fra seneste møde

  3. Meddelelser fra formanden


  4. Meddelelser fra kasserer

  5.  Opfølgning Stormøde den 11. nov. på Rønnebæksholm
  Efter stormødet hvor det var besluttet at der skulle være opfølgning med arbejdsgrupper inden for følgende områder:
  1. Transport
  2. Boligformer
  3. Fællesskaber og frivillighed
  4. Aktiviteter, faciliteter og adgang til naturen
  Flere fra lokalrådet deltager i disse grupper, som har haft møde den 29. nov. , derfor en kort gennemgang fra dette møde


  6. Nyt fra arbejdsgrupper
  Folkeskoven’s frivillig laug:
  Børnehaverne:
  Skolen:
  Forsamlingshusene:
  Kirkerne:
  BLUP – ( projekt Bæredygtig Lokale udviklingsProces ):
  Status på Trafikgrupperne:
  Kollektiv trafik:
  Godt liv i lokalområderne:
  International cafè på biblioteket:
  Venner af Europa:
  Biblioteket:
  Andre:

  7. Tid og sted næste møde
  11. jan. 2024 – kl. 19.00 til 21.00 på Korskilde bibliotek ?

  8. Eventuelt