Gå til hovedindhold

Dagsorden lokalrådsmøde den 10. aug. 2023

Dagsorden lokalrådsmøde den 10. aug. 2023

 • Læs op

Indhold

  Dagsorden lokalråds møde den 10. august 2023 kl. 18:00 til 21:00
  Mødested: Naturbasen, Folkeskoven Svingkærvej ( Indgang over for Harevænget )

  1. Godkendelse af referat fra seneste møde samt dette mødes dagsorden

  2. Status på aktiviteter fra seneste møde

  3. Meddelelser fra formanden


  4. Meddelelser fra kasserer

  5. Indsættelse af nyt lokalrådsmedlem
  Da Anette Borberg Jensen er flyttet fra området, skal vi have indsat en af suppleanterne i lokalrådet

  6. Kollektiv trafik – Status fra Else Jensen’s oplæg på seneste møde
  Der har været en borgerundersøgelse i gang for at få en idé om behovet.
  Else foreslår at der laves en undersøgelse om behovet for om der er interesse hos pendlerne, såfremt ruten omlægges.

  7. NK’s råderumsforslag om nedlæggelse af lokalrådene.
  Generel snak om hvordan vi som lokalråd skal forholde os, såfremt dette bliver aktuelt i fremtiden, hvordan skal vi fortsætte arbejdet, hvis det kommer så vidt ?

  8. Nyt fra arbejdsgrupper
  Folkeskovens frivillig laug:
  Børnehaverne:
  Skolen:
  Forsamlingshusene:
  Kirkerne:
  BLUP – ( projekt Bæredygtig Lokale udviklingsProces ):
  Status fra BLUP- energi-4733-Grøn omstilling:
  Status på Trafikgrupperne ?
  Godt liv på landet: ( kommunalplansstrategi )
  Andre:

  9. Tid og sted næste møde
  dd. mm. 2023 – kl. 19.00 til 21.00 på Korskilde bibliotek ?

  10. Eventuelt