Referater lokalrådsmøder
seneste opdatering 12.04.2022 (OBN)

Referat fra bestyrelsesmøde d. 22/8-19

LOKALRÅDET FOR EVERDRUP, SNESERE OG TAPPERNØJE SOGN

Tilstede var: Pernille, Peter, Else, Anja, Ole, Kirsten.

Godkendelse af referat fra d.22/8-19

  1. Referatet blev godkendt
  1. Musikarrangement i Folkeskoven torsdag d. 29/8 kl. 18.00. 

Fællesspisning mellem kl. 18.00-19.00 med egen medbragt mad

Der vil være musik fra kl. 19.00 til kl. 20.30.

Lokalrådet vil opfordre borgerne til at komme med forslag til fremtidige aktiviteter, og Kirsten har fremskaffet noget karton, som borgerne kan skrive deres forslag på til fremtidige arrangementer (husk datoer). Endvidere ville vi også gerne høre fra nye borgere. Dette kunne f.eks. være: Hvad synes du om området, hvad kunne du godt tænke dig, hvad er mindre godt, hvad mangler du o.s.v.

Pernille har oplagt indbydelse på facebook, og kopier er ophængt i Everdrup.

Peter står for mad og drikkelse til Lokalrådet.

Pernille medbringer kaffe,the, mælk,sukker, æblejuice, kopper, servietter.

Lokalrådet giver kaffe og kage. Charlotte medbringer kringle.

Anne-Grethe har en stor kaffemaskine og termokander, som hun medbringer.

Spejderhytten er ledig, og benyttes, når kaffen brygges.

Nyt fra formanden:

Der afholdes møde i trafikfølgegruppen d.4/9 kl. 16-18 på Rådhuset. Det blev aftalt, at der via Facebook spørges, om der evt. er nogle lokale, der kunne være interesserede i at tage sig af Trafikfølgegruppen.

Der afholdes stormøde for kommunens lokalråd d. 28/9 (Pernille fremsender nærmere besked.)

Der afholdes cafémøde i kornmagasinet vedr. friluftsstrategi i Næstved d.11/9 kl. 19.00-2100. Pernille har fremsendt detaljer separat.

  1. 30/10 er der cafémøde med Landdistriktudvalget. (Vi booker lokalet)

Charlotte har bedt om at få et punkt på omkring “facilitering af workshop om mobilitet og samkørsel”, da Landdistriktsudvalget gerne vil komme på besøg og måske finde samskabende fremtidige løsninger.

Ole appellerede til, at der fremover benyttes 4733.dk til div. nyheder.

Dato for næste møde blev aftalt til: Mandag d. 14. oktober kl. 19.00

Refereret d. 22/8-2019

Kirsten Reuter

Referat lokalrådsmøde den 17.06.2019

Tilstede var: Pernille, Peter, Else, Anja, Anne-Grethe, Mogens, Kirsten.

 Godkendelse af referat fra d.25/4-19
1.     Referatet blev godkendt

2.     Regler for fordeling af fremtidige midler
Der kan ansøges om max. kr. 1.000,- pr. ansøgning.
Reglerne incl. puljen,  vil fremadrettet blive lagt på Lokalrådet’s hjemmeside.

 3.     Planlægning af musikarrangement i Folkeskoven torsdag d. 29/8 kl. 18.00.
Fællesspisning mellem kl. 18.00-19.00 med egen medbragt mad
Der vil være musik fra kl. 19.00 til kl. 20.30.

Lokalrådet vil opfordre borgerne til at komme med forslag til fremtidige aktiviteter, og Kirsten vil skaffe noget karton i A5-størrelse, som borgerne kan skrive deres forlag på.
Pernille sørger for indbydelse, som lægges på facebook, og hænges op i Kornmagasinet og i Samlingshuset.
Kirsten lægger den på lokalrådets hjemmeside.
Pernille tager fat i Charlotte vedr. at få fat i pressen.
Peter står for mad til Lokalrådet.
Anne-Grethe tager kontakt til musiker.
Lokalrådet giver kaffe og kage. Pernille sørger for kage.
Anne-Grethe har en stor kaffemaskine og termokander, som hun vil medbringe.

Spejderhytten er ledig, og kan benyttes, når kaffen brygges.

Et stort skilt med spørgsmål (skrives som i avisen)

Nye punkter til fremtidige dagsordner:

Faste punkter:
(F.eks: Orientering fra Fladsåskolen, afd. Korskilde, Skolebestyrelsen, Børnehavekompagniet, Samlingshuset, Musik over Præstø Fjord, Everdrup, andre aktiviteter.)
Nyt fra formanden: Pernille orienterede om konference i Skælskør vedr. Den bæredygtige landsby.

Cafemøde i vores område om friluftsstrategi er udskudt til efteråret/september.

 Nyt fra kassereren: Pulje pr. d.d.: Kr. 23.223-

 Dato for næste møde blev aftalt til: Torsdag d. 22. august kl. 19.00

Refereret d. 17/6-2019
Kirsten Reuter

Referat lokalrådsmøde den 25.04.2019

Tilstede var: Pernille Haagensen. Peter Thorslund, Else Jensen, Anja Jochimsen og Kirsten Reuter.

 1.     Formandsmøde
Formanden berettede om formandsmødet, hvor der bl.a. var blevet talt om den pulje, der er til rådighed, og som p.t. andrager kr. 40.000,-
Endvidere var der blevet talt om synlighed af lokalrådet, samt at der er etableret et ny lokalråd i Næstved city. 

2.     Indkommet post
Refererende til sidste bestyrelsesmøde, hvor er blev talt om problemet med fortove og cykelstier, kunne Pernille fortælle, at hun havde skrevet til Næstved Kommune, og at hun havde fået det svar, at de først skulle spare op til det.

Vi har også modtaget en ansøgning om et sponsorat fra Alexander, der er spejder, og som skal til USA. VI blev enige om at svare, at vi gerne giver til grupper, men ikke enkeltpersoner.

Vedr. Folkeskovens Frivilliglaug afventer vi besked fra Charlotte 

3.     Synlighed af lokalrådet

Kirsten fortalte, at hun havde talt med Ole, og at de havde aftalt at mødes efter at resten af lokalrådet var blevet spurgt, om der evt. var andre fra lokalrådet, der ville med, når Ole og hun skulle mødes. Det var der umiddelbart ikke.

4.     Invitation til næste webredaktør-netværksmøde

Udover Kirsten, var der ingen andre, der ønskede at deltage. Det blev aftalt, at hun følger op med Ole. 

5.     Trafikudvalget

Else informerede om de problematikker, hun havde arbejdet med. Bl.a. problemerne vedr. rute 102A og rute 611. Samtidig spurgte hun, om der var nogen, der ville overtage posten efter hende. Det spørgsmål lader vi stå åbent lidt, for at høre, om der evt. skulle være andre fra lokalrådet, der kunne tænke sig det.

Husk MOBILITETS DIALOG MØDE med MOVIA

Afholdes i MULTIHALLEN VUC, Teatergade 23, 4700 NÆSTVED d. 13/5-19, klokken 17.30-20.30.

6.     Cafemøde om friluftsstrategi

Ultimo maj eller primo juni, skal vi beslutte, hvor og hvornår mødet skal afholdes. Pernille får fat i Charlotte, om det skal holdes i Everdrup eller i Tappernøje.

(Hvis Everdrup vælges, kunne det måske være 1. torsdag i måneden.)

7.     Møde i Folkeskoven

Vi aftalte, at vi ville afholde mødet i August måned, f.eks. onsdag d. 28/8-19 kl. 18.00.

8.     Næste møde

Næste møde blev aftalt til mandag d. 17/6-19, kl. 19.00 på biblioteket.

Refereret d. 25/4-19
Kirsten Reuter

Referat lokalrådsmøde den dd.mm.yyyy

tidligere referat