Lokalrådets formål:

Lokalrådets formål er at virke for områdets særlige interesser, som bindeled i mellem borgerne og offentlige myndigheder. Formålet er endvidere at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver. Lokalrådet tager sager op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i området. Lokalrådet arbejder for at udvikle lokalområdet.
Lokalrådet har sit virke i Snesere og Everdrup Sogne i Næstved Kommune.

Hvad kan lokalrådet:
Lokalrådet udfører sine opgaver i henhold til, de af Byrådet besluttede, principper for bor-gerinddragelse
Lokalrådet inddrages i Næstved Kommunes behandling af sager, der vedrører Lokalrådets geografiske område.

Det drejer sig blandt andet om sager vedrørende:
1.lokalplaner, dispensationer af kommuneplaner/lokalplaner
2.trafiksikring, trafiksanering, færdselsregulerende foranstaltninger, kollektiv trafik
3.miljøspørgsmål
4.turisme og erhvervsfremme
5.etablering og drift af idrætsanlæg
6.etablering af kultur og fritidsaktiviteter
7.borgerbetjening og pasningstilbud
8.skoledistrikter

Lokalrådet kan optage sager/emner og indstille disse til politisk behandling

I fanen lokalområdet er der en underside linksiden, på denne side findes link’s til andre hjemmesider i lokalområdet. På denne side kan I altid få en link lagt ind til Jeres hjemmeside i lokalområdet, så kontakt os, da vi ikke selv kan finde alle aktuelle hjemmesider i lokalområdet.

Kontakt til lokalrådet: 
Mail direkte til formanden : formand.lokalraadet@4733.dk
Lokalrådet kan kontaktes på mailadresse: lokalraadet@4733.dk

Formand:
Pernille Haagesen

Næstformand:
Charlotte Roest

Kasserer:
Peter Thorslund

Sekretær:
Ole Bent Nielsen

Bestyrelsesmedlemmer:
Anne Grete Kamilles
Anja Jochimsen
Lars Rugaard

Supleanter:
Malene Nyborg Nedergaard
Anette Borberg Jensen

Revisorer:
Lis Nielsen
Merete Carlsen