Lokalrådets formål:

Lokalrådets formål er at virke for områdets særlige interesser, som bindeled i mellem borgerne og offentlige myndigheder. Formålet er endvidere at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver. Lokalrådet tager sager op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i området. Lokalrådet arbejder for at udvikle lokalområdet.
Lokalrådet har sit virke i Snesere og Everdrup Sogne i Næstved Kommune.

Hvad kan lokalrådet:
Lokalrådet udfører sine opgaver i henhold til, de af Byrådet besluttede, principper for bor-gerinddragelse
Lokalrådet inddrages i Næstved Kommunes behandling af sager, der vedrører Lokalrådets geografiske område.

Det drejer sig blandt andet om sager vedrørende:
1.lokalplaner, dispensationer af kommuneplaner/lokalplaner
2.trafiksikring, trafiksanering, færdselsregulerende foranstaltninger, kollektiv trafik
3.miljøspørgsmål
4.turisme og erhvervsfremme
5.etablering og drift af idrætsanlæg
6.etablering af kultur og fritidsaktiviteter
7.borgerbetjening og pasningstilbud
8.skoledistrikter

Lokalrådet kan optage sager/emner og indstille disse til politisk behandling

I fanen lokalområdet er der en underside linksiden, på denne side findes link’s til andre hjemmesider i lokalområdet. På denne side kan I altid få en link lagt ind til Jeres hjemmeside i lokalområdet, så kontakt os, da vi ikke selv kan finde alle aktuelle hjemmesider i lokalområdet.

Kontakt til lokalrådet: 
Mail direkte til formanden : formand.lokalraadet@4733.dk
Lokalrådet kan kontaktes på mailadresse: lokalraadet@4733.dk

Formand:
Pernille Haagesen

Næstformand:
Anja Jochimsen

Kasserer:
Peter Thorslund

Sekretær:
Ole Bent Nielsen

Bestyrelsesmedlemmer:
Charlotte Roest
Anette Borberg Jensen
Torben Faurby
Jesper Andersen
Lars Rugaard

Supleanter:
Morten Krogh Brønnicke

Revisorer:
Lis Nielsen
Niels True