Side med nyheder fra lokalrådet – er opdateret den 29.04.2022

Den 23. maj 2022, kl. 19.00 på Korskilde Bibliotek

afholder lokalrådet ordinær Generalforsamling se mere her
Alle er velkomne
// Bestyrelsen

 

Dagsorden Lokalrådsmøde den. 6. sep. 2021 kl. 19.00 – Korskilde bibliotek
Dagsorden lokalrådsmøde den 06092021

Dagsorden Lokalrådsmøde den 19. august 2021 kl. 19.30 – Korskilde Bibliotek
Dagsorden lokalrådsmøde den 19082021

Til orientering, så kommer der nye buskøreplaner den 28.06.2020 for følgende buslinjer:
611 samt buslinjerne 696, 697, og 698.

Ændringer skyldes fortrinsvis at det er mest praktisk at dette sker i forbindelse med skoleåret,
(og ikke som tidl. i december lige midt i et skoleår).

De nye køreplaner kan ses her

Dagsorden d. 14/10-19 kl. 19.00 lokalrådsmøde

LOKALRÅDET FOR EVERDRUP, SNESERE OG TAPPERNØJE SOGNE

Mødet afholdes på biblioteket, Korskildeskolen

Dagsorden

Nyt fra formanden:

 1. Vores kontaktperson i politiet vil møde op kl 19.00, sammen med vores to trygheds-ambassadører i området.
 2. To repræsentanter for trafikken på Strandvejen er inviteret til mødet.
 3. Fastsættelse af dato for møder året ud.
 4. Indkøb af veste

Nyt fra kassereren:

 1. Pulje pr. d.d.

Nyt fra Else Jensen:

 1. Fastsættelse af dato for Lokalrådets Generalforsamling 2020, således at vi kan få anmeldt datoen for afholdelse i rette tid til dem, der tager sig af redaktionen af de blå sider i Kommune Regi, de har en deadline, der hedder mandag inden kl. 12.00, hvor de skal have videregivet det til Ugebladet Næstved, så at efter, hvilken ugedag vi vælger til General-forsamling, så skal vi være på forkant. Nogle får først Ugebladet om onsdagen, og i vores vedtægter står, at det skal være offentliggjort mindst 3 uger før afholdelsen. Såfremt der er et emne som trækplaster for at trække borgerne til huse, så skal der også være tid til at finde det.

Nyt fra Charlotte Roest:

 1. Vi har netop fået tildelt penge til at plante træer i Folkeskoven (se vedlagte indbydelse), derfor ansøger jeg hermed på vegne af Folkeskovens Frivilliglaug om tilskud på kr. 1.000,- til kaffe og kage til dagen. Folkeskovens Frivilliglaug håber, at I alle – uanset, har tid og lyst til at kigge forbi, og plante hvert jeres eget træ,

Onsdag den 11. september kl. 19.00 til 21.00

Næstved kommune afholder i samarbejde med

Lokalrådet for Tappernøje, Snesere og Evedrup sogne

Cafemøde om fremtidens friluftsliv i Næstved Kommune – en aften om den kommende friluftsstrategi.

i Kornmagasinet Smidstrupvej 3, 4733 Tappernøje

Programmet kan ses og det kan printes og hænges op hvor du mener den skal ses. Der kan læses meget mere om friluftstrategien på Næstved kommunes hjemmeside

LIVE-MUSIK OG FÆLLESSPISNING I FOLKESKOVEN
TORSDAG DEN 29. AUGUST 2019
PROGRAM:
KL. 18.00-19.00
MEDBRING EGEN MAD OG DRIKKE TIL FÆLLESSPISNING
KL.19.00-20.30
SPILLER SØREN KORSHØJ LIVE-MUSIK OG FÆLLESSANG
DER VIL VÆRE GRATIS KAFFE/TE OG KAGE.
VI SES I VIKINGELANGHUSET
FOLKESKOVEN
VENLIGST
LOKALRÅDET FOR SNESERE, TAPPERNØJE OG EVERDRUP SOGNE

Lokalrådet for Tappernøje, Snesere & Everdrup sogne afholder lokalrådsmøde den 22. august 2019 kl. 19.00

Mødet afholdes på Biblioteket, Korskildeskolen

Dagsorden den 22. august 2019 kl. 19.00

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde d. 17. juni 2019
 2. Nyt fra formanden
 3. Musikarrangement i Folkeskoven den 29. august 2019
 4. Fællesmøde med friluftstrategi udvalget i september
 5. Nyt fra udvalgene
 6. Evt.